A karrier@pallercsarnok.hu címhez tartozó postafiókhoz Társaságunk azon munkavállalói férnek hozzá, akiknek a munkaköri feladatai közé tartozik a munkaerő felvételt érintő ügyintézés (HR munkatárs, gazdasági igazgató). A beküldött önéletrajzokat jogosultak továbbá azon munkavállalóink megismerni, akik azon terület irányítását, vezetését látják el, amelyhez a pályázattal érintett munkakör tartozik.

Tájékoztatjuk, hogy az általad beküldött önéletrajzot adatbázisunkban egy évig őrizzük. Személyes dokumentumaidat, az Információs Önrendelkezési Jogról szóló 2011. évi CXII. Törvény rendelkezései alapján bizalmasan kezeljük.

A hozzánk beérkezett önéletrajzokat, motivációs leveleket, egyéb személyes adatokat Társaságunk a pályázó kérésére bármikor törli.