admin bejegyzései

Zollner

A Design & Build konstrukció előnyei

A Design & Build konstrukció megadja a Beruházó számára azt a biztonságot, hogy a gazdaságos kivitelezés szempontjait is szem előtt tartó, körültekintő és átgondolt tervezés után, a lehető legrövidebb idő alatt és a leghatékonyabban zajlik le a beruházás megvalósítása.

A tervezés és a kivitelezés folyamatosan összedolgozik, figyelembe veszi egymás véleményét, tapasztalatait, vállalt határidőit.  Nem kerülnek a tervbe önmagáért való, feleslegesen drága szerkezeti megoldások, ésszerűtlenül megválasztott anyagok. A tervezés során komplex módon kezeljük a tervezés összes szakágának munkáját. A Beruházó a teljes folyamat során összehangolt, gyakorlatorientált, kompetens műszaki megoldásokkal találkozik.

A tervezés minőségének fontossága

Körültekintő tervezéssel a beruházási költségek csökkentésén túl biztosítható az is, hogy az épület jelentős hozzáadott értékkel bírjon. A használat során derül csak ki ugyanis, hogy az épület jól működik-e, és ez a tervezés minőségén múlik. Vannak mérhető pozitívumok, pl. átlagosnál alacsonyabb fenntartási és karbantartási költségek, és nem feltétlenül számokban kimutatható előnyök, úgymint a cég arculatának javulása, a funkcionalitásból adódó hatékonyabb munkavégzés és a dolgozói elégedettség, mindezzel pedig a cég sikerének növekedése.

A beruházás előkészítése

 • A beruházás előkészítése a telek kiválasztásával kezdődik, aminek nagy jelentősége van a későbbi költségek alakulásában. Az alábbi szempontok játszanak szerepet abban, hogy a megvásárolt telken valóban felépíthető-e a tervezett beruházás:
 • Övezeti előírások megismerése (beépíthetőség aránya, építménymagasság, stb…)
 • Beépítést korlátozó tényezők felderítése, pl. légvezetékek, földkábelek, főutak, erdők védőtávolságai, régészeti vagy földmozgással veszélyeztetett területre esik-e, stb…
 • Környező terület beépítettsége, épületek közötti távolságok, lakóövezet közelsége
 • Terepviszonyok (sík vagy lejtős), talajminőség (terhelhetőség)
 • Közúti megközelíthetőség, tehergépjármű forgalom igények szerinti biztosíthatósága
 • Közműellátottság, közművek befogadóképessége, rácsatlakozási lehetőségek, tűzivíz hálózat kapacitása

Tervezési program és a tervezés folyamata

A tervezési program a beruházói igények felmérését és kérdőívben történő rögzítését jelenti, amely a tervezés alapjául szolgál. Ezeket az igényeket először összevetjük a telek adottságaival, a beépítésre és az épületekre vonatkozó helyi és országos jogszabályokkal, valamint a tűzvédelmi előírásokkal. Ezek alapján egyeztetjük a lehetőségeket, véglegesítjük a tervezési programot. Javaslatot teszünk koncepcióterv formában az épület alaprajzi elrendezésére, épületszerkezeti rendszerére, metszeti és homlokzati kialakítására. Az elfogadott koncepcióterv alapján kidolgozzuk az engedélyezési tervet, elkészíttetjük a szakági munkarészeket, az összeállított dokumentációt beruházói jóváhagyás után benyújtjuk az építési hatósághoz. Követjük az engedélyezési folyamatot, tartjuk a kapcsolatot az ügyintézőkkel, benyújtjuk a szükséges hiánypótlásokat. Elkészítjük a kiviteli terveket, melyeknek rendelkezésre kell állnia a kivitelezés megkezdésére. A kiviteli tervek szakági munkarészeit összehangoljuk, a Beruházóval egyeztetjük, kidolgozzuk a részleteket. A kivitelezés során felmerülő műszaki kérdések megoldásában rendelkezésre állunk.

A Beruházó feladata

A Beruházó részéről a tervezés megkezdéséhez az alábbi információkra van szükség:

 • Tervezési program (kérdőív kitöltése)
 • Technológia leírása
 • Földhivatali térképmásolat
 • Tulajdoni lapon szereplő információk
 • Felhasznált vagy tárolt anyagok megnevezése és tömege fajtánként
 • Ha van meglévő épület, annak tervei, amennyiben rendelkezésre állnak
 • Ha készült korábban engedélyezési terv, az eredeti tervezőnek az áttervezéshez és a kiviteli terv készítéshez hozzájáruló nyilatkozata

Az építési engedélyezési eljáráshoz az alábbiak szükségesek a Beruházótól:

 • Meghatalmazás az építéshatósági ügyintézéshez
 • Eljárási illetékbélyeg vagy az átutalást igazoló dokumentum
 • Szakhatósági szolgáltatási díjak átutalását igazoló dokumentum
 • Telek tulajdonos hozzájárulása, ha az nem egyezik az építtetővel
 • Közműnyilatkozatok
 • Nyilatkozat, hogy hány példány papír alapú hitelesített másolatot kér a Hatóságtól a jogerős építési engedélyezési tervdokumentációból
PARAT UNGARN KFT.

Szügy, Parat Ungarn Kft., Gyártócsarnok

„Néhány hónappal ezelőtt birtokba vehettük az Önök által épített csarnokot Szügyön. A Parat Ungarn ezúton szeretné megerősíteni, hogy teljes mértékben elégedett a Pallér Csarnok Kft. megbízható, határidőre történő, kifogástalan munkavégzésével.

A Pallér Csarnok Kft. bizonyította szakmai hozzáértését, rugalmasságát a kivitelezés minden egyes munkafázisában, miközben rejtett költségek nélkül, professzionális munkavégzéséről tett tanúbizonyságot. Az esetlegesen felmerülő problémákat azonnal megoldották és a speciális kihívásokra a lehető legjobb megoldást találták.

Ez a szakmai kompetencia, a kivitelezés teljes folyamata és a munkáltatok koordinálása abszolút megfelelt a Parat Ungarn elképzeléseinek és elvárásainak. Az építkezés minden pillanatában számítani lehetett a Pallér Csarnok Kft. szakértelmére és meghízhatóságára. „

Frank Peters
CEO
Parat GmbH
Szügy, Parat Ungarn Kft., Gyártócsarnok

MG Projekt Kft.

Tisztelt Koleszár Gergő és Vadász Róbert Urak!

A csarnok bővítés sikeres műszaki átadása kapcsán szeretnék köszönetet mondani  az elmúlt közel egy év eredményes munkájáért. Az épülettel szembeni műszaki és minőségi elvárások nem mondhatók átlagosnak és ennek megfelelően a szükséges idő és energia ráfordítás is biztosan több volt a megszokotthoz képest. A végeredmény szép és megfelel megrendelőnk előzetes várakozásainak. Ebben kiemelkedő szerepe volt Fabrinczius Zsoltnak és Szántai Andrásnak, akik pozitív, – egy építkezésen szükségszerűen felmerülő –  problémákat megoldani akaró hozzáállásukkal mindenkor tovább tudták lendíteni a projektet a sikeres befejezés irányába. Természetesen minden, az előkészítésben, a kivitelezésben és a lebonyolításban résztvevő kollégájának is köszönetet mondok.

Bízok egy következő sikeres együttműködésben.

 

 

Tisztelettel:

Zsombok Gyula
építészmérnök
létesítményenergetikai szakmérnök
ügyvezető

BIOEXTRA ZRT.

BIOEXTRA-ZRT

“Az általuk épített csarnok minden tekintetben megfelel elvárásainknak. A minőségi követelmények maradéktalan betartásával, határidőre pontosan dolgozott a kivitelező, s további együttműködést tervezünk velük.”

Lónyai Pál
vezérigazgató
Hatvan, Bioextra Zrt., 2007

OPTIMUM HUNGÁRIA KFT.

OPTIMUM HUNGÁRIA KFT.

„..minden alkalommal kaptunk tájékoztatást.. Ennél fogva átfogóbb képet kaptunk arról mi is történik a pénzünkkel és ezen keresztül magával az épületünkkel.”

A Pallér Csarnok Kft. -vel kötöttünk egy szerződést a csarnokunk kivitelezésére, de a tervezéssel és engedélyeztetéssel kapcsolatban viszont nem. Ettől függetlenül nagyon sok segítséget és tanácsot kaptunk a cég munkatársaitól, hogy a lehető legjobb megoldások szülessenek a kialakult problémákkal kapcsolatosan.

A kivitelezés során minden alkalommal kaptunk tájékoztatást az adott munkafázishoz kapcsolódó technikai, és technológiai kérdésekkel kapcsolatosan. Ennél fogva átfogóbb képet kaptunk arról mi is történik a pénzünkkel és ezen keresztül magával az épületünkkel. Azokkal a munkatársakkal, akikkel mi kapcsolatban voltunk minden alkalommal segítőkészek voltak. Összegezve mi meg vagyunk, voltunk elégedve a munkával és remélhetőleg a még hátralévők is hasonlókép fognak zajlani.

Székelyhidi Tamás
ügyvezető
Budapest, Optimum Hungária Kft., Raktár- és bemutatócsarnok, 2008

APPALOOSA GROUP COMMUNICATIONS KFT.

APPALOOSA GROUP COMMUNICATIONS KFT.

„A januárban, mostoha időjárási körülmények között kezdődő építkezés is gyorsan haladt.”

A Pallér Csarnok Kft. egy asztalos műhely és raktár céljára készülő könnyűszerkezetes csarnokot épített számunkra. Már az ajánlatadásnál és a tervezésnél is kiderült felkészültségük és rugalmasságuk, a korrekt árajánlatuk után esett rájuk a választásunk.

Jól döntöttünk, mert időben kaptuk a terveket és minden műszaki és formai elképzelésünket sikerült összehozni.

A januárban, mostoha időjárási körülmények között kezdődő építkezés is gyorsan haladt. A fűtést és az elektromos kivitelezést végző kivitelezőkkel összhangban, azok kívánságát teljesítve, és ami szimpatikus volt, hasznos ötleteket adva járultak hozzá az épület profi kivitelezéséhez.

Három hónap múlva kulcsra készen kaptuk meg a műhelyünket, amit azóta is megelégedéssel használunk.
Köszönjük!

Balás Gyula
tulajdonos
Csömör, Appaloosa Group Communications Kft., Gépkarbantartó és eszközraktár, 2009

RAMICO KFT.

RAMICO KFT.

„.. csarnoképítésben tapasztalattal és kellő rutinnal rendelkeztek.”

Kedves Gergely! Szívesen teszek eleget kérésednek, mert a Pallér Csarnokkal kapcsolatban kedvező véleményt tudok – örömmel – megfogalmazni. Személyedben és tulajdonostársadban szakmailag felkészült kivitelező kollégákat ismertem meg. Az általunk tervezett épületek kivitelezése során konstruktív hozzáállást tapasztaltam.

Az eddigi együttműködésünk alkalmával bebizonyosodott, hogy a csarnoképítésben tapasztalattal és kellő rutinnal rendelkeztek. Hogy ezt így van és más is ezt tapasztalja annak legjobb bizonyítéka az, hogy a megrendelők több esetben Titeket választottak, és a kivitelezés végén – megelégedéssel vették át a létesítményeket. Nagytarcsa, Budaörs.

A kedvező együttműködésűnk eredményeként a jelenleg tervezőasztalon lévő munkáink kivitelezésére is javasolni fogom cégeteket.

Toldi András
tervező
Budaörs, Ramico Kft., Gyártócsarnok, 2009

TECHNO-TRADE KFT.

TECHNO-TRADE KFT.

„Ha valaki manapság belevág egy építkezésbe …nagyon sok rossz, negatív véleményt hall… a Pallér Csarnok Kft-nek sikerült ennek az ellenkezőjéről meggyőznie.”

Ha valaki manapság belevág egy építkezésbe, beruházásba és körbekérdezi ismerőseit, barátait, akiknek már volt ilyen tapasztalata, nagyon sok rossz, negatív véleményt hall. Ehhez képest a Pallér Csarnok Kft-nek sikerült ennek az ellenkezőjéről meggyőznie. A munkálatok már az ajánlatkészítés kezdetétől, gyorsan, gördülékenyen haladtak.

A kivitelezési szakasz is, szinte meglepetések nélkül, a megállapodott árnak és minőségnek megfelelően, a határidő pontos betartásával zajlott. A megvalósítás közben felmerült apróbb változtatási illetve pótmunka igényekhez is rövid határidővel, rugalmasan állt hozzá a cég.

Mindent összegezve úgy gondolom, ha a jövőben bővítés vagy újabb csarnok építés merül fel cégünknél azt a Pallér Csarnok Kft. – vel szeretném megvalósítani.

Schwarcz Ferenc
ügyvezető igazgató
Sóskút, Techno-Trade Kft., Raktárcsarnok, 2009

CENTERVILL KFT.

CENTERVILL KFT.

„…mindig nehéz eldönteni egy-egy árajánlat alapján (10-12 A/4-es oldalból), hogy a leendő csarnok, hogyan fog kinézni… Most, hogy megépült … tudom, jól döntöttem.”

Egy csarnoképítés során a legnehezebb és a legfontosabb döntés a kivitelező kiválasztása. Ugyanis mindig nehéz eldönteni egy-egy árajánlat alapján (10-12 A/4-es oldalból), hogy a leendő csarnok, hogyan fog kinézni, milyen minőségben fog megépülni, a kivitelező cég befejezi-e határidőre stb. Most, hogy megépült és használatba vettük az új csarnokot tudom, jól döntöttem.

Saját tapasztalataim alapján azt tudom tanácsolni, hogy aki ezt a nehéz döntést kockázat nélkül akarja meghozni az, válassza a Pallér Csarnok Kft-t kivitelezőnek.

Nagy Zsolt
tulajdonos
Hatvan, Centervill Kft., Raktárcsarnok, 2010

WIS BEFEKTETÉSI ÉS KERESKEDELMI ZRT.

„..végig nyomon követték az igények alakulását.. Megrendelői oldalról gyakorlatilag csak udvariassági, nem pedig problémamegoldó kapcsolattartásra volt szükség.”

A tendertárgyalások során nem csak arra koncentráltak, hogy a megrendelő számára megfelelő árat tudjanak nyújtani, hanem végig nyomon követték az igények alakulását és ehhez mérten folyamatosan, olyan alternatív műszaki megoldásokat nyújtottak, melyek meggyőztek minket, hogy a Pallér Csarnok Kft. -vel kell dolgoznunk. A kivitelezés alatt a kommunikáció, a napi feladatokhoz való alkalmazkodás, a változások lekövetése a megfelelő létszámú és kvalitású kollégákkal zökkenőmentesen történt.

Megrendelői oldalról gyakorlatilag csak udvariassági, nem pedig problémamegoldó kapcsolattartásra volt szükség. Az átadások és utójavítási munkálatok rutinszerűen működtek. Ebben is felfedezhető a tapasztalat és a szervezettség.

Összefoglalva kijelenthetem, hogy jó választás volt a Pallér Csarnok Kft. Minden bizonnyal a jövőben is együtt fogunk dolgozni, melyet igazol, hogy a következő épületet is már együtt fogjuk készíteni. Számomra a Pallér Csarnok Kft. most már az ismert, bejáratott, megbízható kapcsolat.

Fekete István
projektigazgató
Budapest, Európa Center I., Az év Kingspan csarnoka – I. helyezett, 2009

PAVDAN KFT.

PAVDAN KFT.

„Áramszünet esetében biztosították saját generátorukat.”

A Pallér Csarnok Kft. bonyolult burkolási munkát végzett nagytarcsai ipari parkban: íves falra, továbbá magas feszültség melletti falra is rakták fel a szendvicspaneleket. Tűzoltói előírás miatt a panelek többsége kőzetgyapotos, azaz túlsúlyos volt, de ezzel is megbirkóztak.

Áramszünet esetében biztosították saját generátorukat. A vállalási határidőket pontosan betartották.

A jövőbeli megrendelőnek azt tanácsolom, hogy helyszínen minél többet személyesen egyeztessen a munkavezetővel, mert sem az építész tervek, sem a szerződések nem adnak egyértelmű képet és a végeredmény eltérhet az elvárttól.

Zujev Andrej
tulajdonos
Nagytarcsa, Pavdan Kft., Raktárcsarnok, 2010

JUVAPHARMA KFT. I. ÜTEM

JUVAPHARMA KFT.

„A Pallér Csarnok Kft. .. összefogva a folyamatokat minőségi, gyors, precíz munkát végzett és mindent az igényeim szerint alakított ki és oldott meg.”

Amikor eldöntöttem, hogy csarnokot építtetek az ár és minőség mellett alapvetően azt vártam el, hogy az építés során esetlegesen felmerülő problémákkal és az én általam megbízott kisebb alvállalkozókkal ne nekem kelljen foglalkoznom, valamint egyeztetnem. A Pallér Csarnok Kft. egy jól felkészült, szakmailag profi ügyfélbarát cég mely a tervezéstől kezdve a teljes átadásig összefogva a folyamatokat minőségi, gyors, precíz munkát végzett és mindent az igényeim szerint alakított ki és oldott meg.

Összegezve véleményemet a csarnok átadása után: amennyiben újra választanom kellene, ismét Őket választanám. Azt gondolom ez a mondat mindent elárul a megelégedettségemről.

Till Zoltán
tulajdonos
Felsőpakony, Juvapharma Kft., Gyártó és raktárcsarnok, 2010

FORRAIKER KFT.

FORRAIKER KFT.

„A csarnok.. erőt, biztonságot, kiszámíthatóságot sugároz.”

A Pallér Kft. tervezésében és kivitelezésében megvalósult beruházás méltó lezárása egy több mint húsz éves kitartó munkával telt időszaknak, amely egyben egy új, reményteli korszak kezdetét is jelenti cégünk életében. A csarnok funkcióját tekintve maradéktalanul kiszolgálja igényeinket, megjelenésében erőt, biztonságot, kiszámíthatóságot sugároz.

A Pallér Csarnok Kft. megbízása a munkálatokkal utólag is jó döntésnek bizonyult.

Forrai Miklós
ügyvezető
Budapest, Forraiker Kft., Raktárcsarnok, 2010

REÁL-M KFT.

REÁL-M KFT.

„A kivitelezés során rend és fegyelem volt az építkezésen, minden építőanyag határidőben megérkezett és az egész kivitelezés zökkenőmentes volt.”

A Pallér Csarnok Kft. számunkra ismeretlen ajánlattevő volt, de az első találkozásunk alkalmával felfigyeltem a tulajdonosok és az ajánlat adásban részt vevő mérnökök szakmai tudására. Különösen fontos volt számomra, hogy reális határidőket vállaltak reális áron és mindez az általam elvárt minőségben valósult meg.

A kivitelezés során rend és fegyelem volt az építkezésen, minden építőanyag határidőben megérkezett és az egész kivitelezés zökkenőmentes volt.

A Pallér Csarnok Kft. jó eséllyel pályázik soron következő csarnoképítésünkre, ahol terveim szerint már a tervezési fázistól együtt fogunk dolgozni.

Ernyei Péter
tulajdonos
Márkó, Reál-M Kft., Raktárcsarnok, 2013

BABITS KFT.

BABITS KFT.

„A megrendelőink csodájára járnak az épületnek.”

A Pallér Csarnok Kft. részünkre végzett kivitelezési munkáival elégedettek vagyunk. A munkák végzését jól koordinálták, az egyes munkafázisok közötti időket lecsökkentették.

A folyamatos munkavégzések során az összehangolt kivitelezésnek köszönhetően a megvalósítás ideje lecsökkent. Az elvégzett munkák után az építés minősége és esztétikai kivitelezése is kiválónak mondható.

A megrendelőink csodájára járnak az épületnek. Mindegyikük kiválónak tartja az új létesítményt.
Ha a fejlődésünk lehetővé teszi és újabb épület beruházásába kezdünk, akkor a Pallér Csarnok Kft. -t választjuk a kivitelezés megvalósítására.

Babits Károly – Babits Mihály
tulajdonosok
Esztergom, Babits Kft., Műhelycsarnok, 2010

EQUI-TIME KFT.

EQUI-TIME KFT.

„Személyes megbeszélést követően világossá vált számunkra, hogy profi csapattal van dolgunk.. felmerülő problémák megoldásában mindig messzemenően együttműködőek és kompromisszum- készek voltak.”

A cégünk már pár éve kezdte kinőni a jelenlegi helyét és új telephelyre volt igény. A megfelelő ingatlan megvásárlását követően több céget kerestünk meg azzal, hogy elképzeléseinknek megfelelő épületet terveztessünk és árajánlatot kérjünk. A Pallér Csarnok Kft.

úgy került a képbe, hogy egy velünk közösen dolgozó, több csarnokot felépítő személy ajánlotta őket.

Az első megkeresésünkre igen nyíltan, konstruktívan, meggyőzően, határozattan léptek fel, minden elképzelésünket támogatva újabb és újabb ötletekkel támogattak bennünket.

Több személyes megbeszélést követően világossá vált számunkra, hogy profi csapattal van dolgunk és az egyeztetéseket követően őket bíztuk meg az épület tervezésével és kivitelezésével. A megállapodásban szereplő elképzeléseket és határidőket betartva elkészültek a tervek és az építési hatóságnál személyesen egyeztetve közreműködtek abban, hogy minden a hatályos szabályoknak megfelelően épüljön fel.

Az építés során szinte szükségszerűen felmerülő problémák megoldásában mindig messzemenően együttműködőek és kompromisszum- készek voltak, így minden probléma megoldásra került igen gyorsan mindkét fél megelégedésére.

A megállapodott kivitelezési ár nem változott, ahogyan mondták, tényleg annyi volt nem jött hozzá előre nem látható költség.

Hogy ne csak jót írjak, volt az építkezés során több építésvezető, akik nem mindig voltak teljesen tisztában azzal, hogy az előző csapat éppen hol tartott és kivel mit beszélt meg, de ezen a problémán is sikerült túllépni a helyszínen történt megbeszélésekkel, egyeztetésekkel.

Összegezve azt tudom mondani, hogy a cég vezetői és alkalmazottai mindig korrektül álltak a munkához és a felmerülő problémákhoz. Ha szóban elmondták, hogy valami így vagy úgy lesz, ahhoz tartották is magukat, nem kellett azt leírni, anélkül is kötelezőnek vették magukra nézve a megállapodást.

Remélem, még kell építenünk illetve bővítenünk a telephelyet és akkor ismét fel fogjuk keresni a Pallér Csarnok Kft. -t.

Dr. Ábrahám László
tulajdonos
Pilis, Equi-Time Kft., Üzlet és raktárcsarnok, 2011

WIS BEFEKTETÉSI ÉS KERESKEDELMI ZRT

„Már a tervezés fázisában több variációt kaptam Tőletek. …a megrendelői igényeket kiszolgáló gyors reagálású, rugalmas hozzáállásnak …eredményeképpen… jóval szélesebb munkavolument érintő szerződést kötöttünk.”

A B2-10 épület homlokzati munkáinak megfelelése és a sikeres együttműködés alapján elkezdtük közös munkákat a B2-13 épülettel kapcsolatosan. Ez szó szerint közös előre gondolkodást jelentett. Már a tervezés fázisában több variációt kaptam Tőletek.

A jó kommunikáció és gyors reakciók eredményeképpen a homlokzati munkákon kívül több munkanemmel kapcsolatosan egyeztettünk.

Ennek a megrendelői igényeket kiszolgáló gyors reagálású, rugalmas hozzáállásnak, valamint a közösen megtalált lehető legjobb ár-érték arányú műszaki megoldásnak eredményeképpen egy a 10-es épülethez képes jóval szélesebb munkavolument érintő szerződést kötöttünk. A kivitelezés megkezdése és folyamata megrendelői igényeknek megfelelő kezdéssel és ütemezéssel történt. A felvetődött kérdésekre, problémákra azonnal reagáltatok.

Wis befektetési és kereskedelmi zrt
projektigazgató
Budapest, Európa Center II., Raktárcsarnok, 2010