A Design & Build konstrukció előnyei

A Design & Build konstrukció megadja a Beruházó számára azt a biztonságot, hogy a gazdaságos kivitelezés szempontjait is szem előtt tartó, körültekintő és átgondolt tervezés után, a lehető legrövidebb idő alatt és a leghatékonyabban zajlik le a beruházás megvalósítása.

A tervezés és a kivitelezés folyamatosan összedolgozik, figyelembe veszi egymás véleményét, tapasztalatait, vállalt határidőit.  Nem kerülnek a tervbe önmagáért való, feleslegesen drága szerkezeti megoldások, ésszerűtlenül megválasztott anyagok. A tervezés során komplex módon kezeljük a tervezés összes szakágának munkáját. A Beruházó a teljes folyamat során összehangolt, gyakorlatorientált, kompetens műszaki megoldásokkal találkozik.

A tervezés minőségének fontossága

Körültekintő tervezéssel a beruházási költségek csökkentésén túl biztosítható az is, hogy az épület jelentős hozzáadott értékkel bírjon. A használat során derül csak ki ugyanis, hogy az épület jól működik-e, és ez a tervezés minőségén múlik. Vannak mérhető pozitívumok, pl. átlagosnál alacsonyabb fenntartási és karbantartási költségek, és nem feltétlenül számokban kimutatható előnyök, úgymint a cég arculatának javulása, a funkcionalitásból adódó hatékonyabb munkavégzés és a dolgozói elégedettség, mindezzel pedig a cég sikerének növekedése.

A beruházás előkészítése

 • A beruházás előkészítése a telek kiválasztásával kezdődik, aminek nagy jelentősége van a későbbi költségek alakulásában. Az alábbi szempontok játszanak szerepet abban, hogy a megvásárolt telken valóban felépíthető-e a tervezett beruházás:
 • Övezeti előírások megismerése (beépíthetőség aránya, építménymagasság, stb…)
 • Beépítést korlátozó tényezők felderítése, pl. légvezetékek, földkábelek, főutak, erdők védőtávolságai, régészeti vagy földmozgással veszélyeztetett területre esik-e, stb…
 • Környező terület beépítettsége, épületek közötti távolságok, lakóövezet közelsége
 • Terepviszonyok (sík vagy lejtős), talajminőség (terhelhetőség)
 • Közúti megközelíthetőség, tehergépjármű forgalom igények szerinti biztosíthatósága
 • Közműellátottság, közművek befogadóképessége, rácsatlakozási lehetőségek, tűzivíz hálózat kapacitása

Tervezési program és a tervezés folyamata

A tervezési program a beruházói igények felmérését és kérdőívben történő rögzítését jelenti, amely a tervezés alapjául szolgál. Ezeket az igényeket először összevetjük a telek adottságaival, a beépítésre és az épületekre vonatkozó helyi és országos jogszabályokkal, valamint a tűzvédelmi előírásokkal. Ezek alapján egyeztetjük a lehetőségeket, véglegesítjük a tervezési programot. Javaslatot teszünk koncepcióterv formában az épület alaprajzi elrendezésére, épületszerkezeti rendszerére, metszeti és homlokzati kialakítására. Az elfogadott koncepcióterv alapján kidolgozzuk az engedélyezési tervet, elkészíttetjük a szakági munkarészeket, az összeállított dokumentációt beruházói jóváhagyás után benyújtjuk az építési hatósághoz. Követjük az engedélyezési folyamatot, tartjuk a kapcsolatot az ügyintézőkkel, benyújtjuk a szükséges hiánypótlásokat. Elkészítjük a kiviteli terveket, melyeknek rendelkezésre kell állnia a kivitelezés megkezdésére. A kiviteli tervek szakági munkarészeit összehangoljuk, a Beruházóval egyeztetjük, kidolgozzuk a részleteket. A kivitelezés során felmerülő műszaki kérdések megoldásában rendelkezésre állunk.

A Beruházó feladata

A Beruházó részéről a tervezés megkezdéséhez az alábbi információkra van szükség:

 • Tervezési program (kérdőív kitöltése)
 • Technológia leírása
 • Földhivatali térképmásolat
 • Tulajdoni lapon szereplő információk
 • Felhasznált vagy tárolt anyagok megnevezése és tömege fajtánként
 • Ha van meglévő épület, annak tervei, amennyiben rendelkezésre állnak
 • Ha készült korábban engedélyezési terv, az eredeti tervezőnek az áttervezéshez és a kiviteli terv készítéshez hozzájáruló nyilatkozata

Az építési engedélyezési eljáráshoz az alábbiak szükségesek a Beruházótól:

 • Meghatalmazás az építéshatósági ügyintézéshez
 • Eljárási illetékbélyeg vagy az átutalást igazoló dokumentum
 • Szakhatósági szolgáltatási díjak átutalását igazoló dokumentum
 • Telek tulajdonos hozzájárulása, ha az nem egyezik az építtetővel
 • Közműnyilatkozatok
 • Nyilatkozat, hogy hány példány papír alapú hitelesített másolatot kér a Hatóságtól a jogerős építési engedélyezési tervdokumentációból

Kapcsolódó bejegyzések

A minőségért pénzügyi felelősséget vállalunk

A minőségért pénzügyi felelősséget vállalunk

A törvény által előírt garanciális költségeken felül extra jótállást vállalunk az épületekre. A törvényi keretek közt előírt garanciális…[ ]


A legköltséghatékonyabb beruházásért és üzemeltetésért

A legköltséghatékonyabb beruházásért és üzemeltetésért

Professzionális csapatunk aktuális, alternatív megoldásokkal és jobb épületfizikai tulajdonságokkal pénzt spórol Önnek. Ezt saját, kiemelkedően magas számú, ipari…[ ]